Руковођење

Руковођење

Руководиоци разредних већа
I разред - Биљана Батез
II разред - Ивана Максимовић
III разред- Нела Нишавић
IV разред - Ружица Ристић
V разред - Марија Росић
VI разред - Драгана Лалић
VII разред - Александар Стевић
VIII разред - Наташа Перовић

Одабери разред по години за детаљније информације руковођења

I разред
II разред
III разред
IV разред
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред